socthegreat:

Feels just like they’re falling in love ♥ :3 
♪ Just wanna be in love forever & everYou & me always together… ♫

socthegreat:

Feels just like they’re falling in love ♥ :3 

♪ Just wanna be in love forever & ever
You & me always together… 

julielmovirus:

Relax na Relax si Elmo ah…habang mga nasa tabi nya nagpapatayan para sa puso si Julie Anne…masyado kang  conceited boy

Credits to ate less

Get Tumblr Layouts